SPAWANIE EKSTRUZYJNE


SPAWANIE EKSTRUZYJNE

 

Metoda spawania jednoprzebiegowa, polega na uplastycznieniu materiału spawanego gorącym powietrzem wprowadzając jednocześnie uplastyczniony materiał za pomocą specjalnego urządzenia (ekstrudera). Podczas spawania zachodzi dyfuzja mikrocząsteczek co powoduje trwałe połączenie łączonych materiałów. Jest to częściowo mechaniczna droga połączenia dla większości grubościennych tworzyw, przy której wymagane jest położenie jednorodnego spawu o dużej objętości.

 

Przy pomocy spawania ekstruzyjnego dokonujemy napraw zbiorników, kadzi, odkładnic przeciwśnieżnych, rur grubościennych, itp.